Zielona Góra

16/12/2022
19:00 - 21:30

Miejsce:
Kawon

Trasa Pomarańczowa 2022
SOLD OUT
Z uwagi na chorobę Kazika i mało rokujące szanse na poprawę jego zdrowia w najbliższych dniach – byliśmy zmuszeni przełożyć koncert z 19.11.2022 na 16.12.2022
Bilety oczywiście zachowują ważność.
Bardzo przepraszamy za ewentualne niedogodności związane z tą sytuacją.