Kraków

03/11/2023
20:00 - 23:00

Miejsce:
klub Studio

Trasa Pomarańczowa 2023

support: ZIEMBUL

wejście od g.18.30

Bilety:
105 zł płyta
150 zł balkon

KONCERT WYPRZEDANY